Trendy lesů

Novinky: tříleté trendy 2020-2022, šestileté trendy 2017-2022, dlouhodobé trendy 1984-2022, podkladový snímek Sentinel-2 z léta 2022,
klimatické parametry pro zkoumaný pixel

Analýza dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů