Návod na použití

Nacházíte se na webové prezentaci tří samostatných mapových aplikací vyvinutých v nástroji Google Earth Engine:

 • Trendy lesů dynamická mapová aplikace, která zobrazuje krátkodobé (20192021) a dlouhodobé (19842021) trendy zdravotního stavu lesů České republiky.

 • Historické snímky Landsat jednoduché porovnání dvou bezoblačných mozaik Landsat pomocí vertikálního šoupátka, historické snímky 1984 2021, prostorové rozlišení 30 m / pixel, nižší kvalita

 • Aktuální snímky Sentinel-2 jednoduché porovnání dvou bezoblačných mozaik Sentinel-2 pomocí vertikálního šoupátka, aktuální snímky 2015-2022, prostorové rozlišení 10 m a 20 m na pixel v závislosti na vizualizaci, výborná obrazová kvalita pro snímky od roku 2017

Návod na použití mapové aplikace Trendy lesů

Pro komfortní použití aplikace doporučujeme její spuštění v samostatném okně pomocí tlačítka Zvětšit aplikaci na celou obrazovku . Aplikace se ovládá pomocí několika nástrojů:

 1. Hlavní mapové okno zobrazuje vizuálně trend zdravotního stavu lesa dle volby typu trendu (nástroj 6). Mapa je dynamická a je možno ji přibližovat a oddalovat pomocí prostředního kolečka myši, či dvojkliku. Pokud aplikaci budete chtít používat vloženou přímo na webových stránkách, tak je nutno podržet CTRL a přibližovat pomocí prostředního kolečka myši. V hlavním mapovém okně můžete zapnout či vypnout zobrazení trendů či pokladového aktuálního satelitního snímku (nástroj 5). To může být užitečné pro navigaci v oblasti a pro vizuální porovnání trendu s aktuálním stavem porostu jak jej vidí satelit Sentinel-2. Pokud v hlavním mapovém okně kliknete jednou na oblast lesa, přiblíží se na danou oblast lupa (nástroj 3) a pro zvolený pixel vykreslí trend jeho zdravotního stavu (nástroj 8).

 2. Vyhledávací formulář zadejte název místa, které hledáte a mapa se na něj přiblíží, obdobně jako v např. v Google Maps.

 3. Lupa zobrazuje detail zkoumaného území jak je zachyceno na aktuálním satelitním snímku Sentinel-2 v rozlišeni 10 m na pixel. Pokud uživatel zvolí v hlavním mapovém okně pixel pro vykreslení trendu, jeho poloha se zobrazí v lupě pomocí modrého bodu.

 4. Volba oblasti zájmu obsahuje seznam několika zájmových oblastí, na které je možno zacílit mapu. Pro rychlý návrat na zobrazení celého území ČR zvolte "Celkový pohled".

 5. Zobrazení vrstev možnost zapnout či vypnout zobrazení vrstev trendů zdravotního stavu lesů a podkladového aktuálního satelitního snímku Sentinel-2.

 6. Volba typu trendu možno zvolit zobrazení krátkodobého či dlouhodobého trendu.

 7. Legenda slovní interpretace barevné vizualizace trendů.

 8. Graf trendů zdravotního stavu zobrazí se pokaždé, když uživatel zvolí v hlavním mapovém okně pixel pro zkoumání. Pomocí ikony v pravém horním rohu je možno graf zvětšit na samostatné okno a případně uložit jako zdrojová data (formát CSV), vektor (formát SVG) a rastr (formát PNG).

Ukázka mapové aplikace Trendy lesů a způsob jejího ovládání

Návod na použití mapových aplikací snímků Landsat a Sentinel-2

Pro komfortní použití aplikace doporučujeme její spuštění v samostatném okně pomocí tlačítka Zvětšit aplikaci na celou obrazovku . Aplikace se ovládá pomocí několika nástrojů:

 1. Levé mapové okno pomocí vyskakovacího seznamu "Zvolte rok" vyberte na porovnání dvě bezoblačné mozaiky v levém mapovém okně. Porovnání provedete stíráním vertikálního šoupátka doleva a doprava. Pro lepší zvýraznění zájmových objektů (např. lesních porostů) je možno zvolit zobrazení v nepravých barvách (NIR, SWIR), či zobrazení hodnot komponenty Wetness (nástroj 6), či maskovat oblasti mimo les (nástroj 5).

 2. Pravé mapové okno pomocí vyskakovacího seznamu "Zvolte rok" vyberte na porovnání dvě bezoblačné mozaiky v levém mapovém okně. Porovnání provedete stíráním vertikálního šoupátka doleva a doprava. Pro lepší zvýraznění zájmových objektů (např. lesních porostů) je možno zvolit zobrazení v nepravých barvách (NIR, SWIR), či zobrazení hodnot komponenty Wetness (nástroj 6), či maskovat oblasti mimo les (nástroj 5).

 3. Vyhledávací formulář zadejte název místa, které hledáte a mapa se na něj přiblíží, obdobně jako v např. v Google Maps.

 4. Volba oblasti zájmu obsahuje seznam několika zájmových oblastí, na které je možno zacílit mapu. Pro rychlý návrat na zobrazení celého území ČR zvolte "Celkový pohled".

 5. Zobrazení vrstev možnost zapnout či vypnout zobrazení vrstev satelitních snímků, či masky lesa.

 6. Volba vizualizace volba mezi zobrazením snímků v RGB - pravých barvách, CIR - infračervený snímek, SWIR - střední infračervený či TCW - zdravotního stavu

 7. Legenda slovní interpretace barevné vizualizace snímků.

Ukázka mapové prohlížečky satelitních snímků Sentinel-2, která umožňuje jednoduché vizuální porovnání dvou snímků a způsob jejího ovládání