Snímky Sentinel-2

Porovnání dvou aktuálních satelitních snímků Sentinel-2 (20152023)