Stažení dat

Veškerá data jsou poskytována zdarma. Následné využití pro vaše analýzy je možné, prosíme však o citaci původního zdroje, např.
[online]. Dostupné z: http://trendy.uhul.cz

V blízké budoucnosti zde plánujeme možnost stažení bezoblačných mozaik z let 19842020, které si aktuálně můžete prohlédnout pouze online v aplikaci. Pokud máte zájem přednostně o tyto vrstvy, napište nám

Dlouhodobý trend 1984 - 2020

Dvoukanálový rastr ve formátu GeoTiff, velikost 26 031 x 9491 pixelů, prostorové rozlišení 30 m / pixel, souřadnicový systém WGS84 / UTM 33N. Analýza lineárního trendu komponenty TC Wetness pro časovou řadu bezoblačných mozaik Landsat 5 a 8 mezi roky 1984 a 2020.

kanál 1 (scale) : hodnota sklonu (parametr a) lineárního predikčního modelu y = ax+b

kanál 2 (offset): hodnota offset (parametr b) lineárního predikčního modelu y = ax+b

Krátkodobý trend 2019 - 2021

Dvoukanálový rastr ve formátu GeoTiff, velikost 39 046 x 14 235 pixelů, prostorové rozlišení 20 m / pixel, souřadnicový systém WGS84 / UTM 33N. Analýza lineárního trendu komponenty TC Wetness pro časovou řadu bezoblačných mozaik Sentinel-2 mezi roky 2019 a 2021.

kanál 1 (scale) : hodnota sklonu (parametr a) lineárního predikčního modelu y = ax+b

kanál 2 (offset): hodnota offset (parametr b) lineárního predikčního modelu y = ax+b