Stažení dat

Veškerá data jsou poskytována zdarma. Následné využití pro vaše analýzy je možné, prosíme však o citaci původního zdroje, např.
[online]. Dostupné z: http://trendy.uhul.cz

Bezoblačná mozaika Sentinel-2

Multispektrální snímek obsahuje 9 pásem v oblasti viditelného (BLUE, GREEN, RED), red-edge (RE1,RE2,RE3) , blízkého infračerveného (NIR) a středního infračerveného záření (SWIR1, SWIR2) v prostorovém rozlišení 20 m / pixel a souřadném systému WGS84 / UTM 33N. Hodnoty pixelů zachycují odrazivost povrchu (% x 1 000).

RGB a CIR kompozice jsou obrazové výstupy v pravých (RGB) a nepravých (CIR) barvách a jsou určeny pro vizuální interpretaci a laickou veřejnost. Prostorové rozlišení je 10 m / pixel, data neobsahují prostorovou referenci.

Krátkodobý trend

Dvoukanálový rastr ve formátu GeoTiff, velikost 24 324 x 13 923 pixelů, prostorové rozlišení 20 m / pixel, souřadný systém WGS84 / UTM 33N. Analýza lineárního trendu komponenty TC Wetness pro časovou řadu bezoblačných mozaik Sentinel-2 mezi roky 2020 a 2022.

kanál 1 (scale) : hodnota sklonu (parametr a) lineárního predikčního modelu  y = ax+b

Střednědobý trend

Dvoukanálový rastr ve formátu GeoTiff, velikost 24 324 x 13 923 pixelů, prostorové rozlišení 20 m / pixel, souřadný systém WGS84 / UTM 33N. Analýza lineárního trendu komponenty TC Wetness pro časovou řadu bezoblačných mozaik Sentinel-2 mezi roky 2017 a 2022.

kanál 1 (scale) : hodnota sklonu (parametr a) lineárního predikčního modelu  y = ax+b

Dlouhodobý trend

Dvoukanálový rastr ve formátu GeoTiff, velikost 16 216 x 9283 pixelů, prostorové rozlišení 30 m / pixel, souřadný systém WGS84 / UTM 33N. Analýza lineárního trendu komponenty TC Wetness pro časovou řadu bezoblačných mozaik Landsat 5 a 8 mezi roky 1984 a 2022.

kanál 1 (scale) : hodnota sklonu (parametr a) lineárního predikčního modelu  y = ax+b

kanál 2 (offset): hodnota offset (parametr b) lineárního predikčního modelu y = ax+b